Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowośćsortuj malejąco Branża
Ochotnicza Straż Pożarna w Głuchowie
stowarzyszenie
Głuchów usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy
stowarzyszenie
Głuchów rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawcze "Sowa"
stowarzyszenie
Głuchów edukacja i wychowanie, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Akademia Sportów Walki i Rekreacji "Alex" Kutno
stowarzyszenie
Gołębiew Nowy kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Spółdzielnia Socjalna K-5
spółdzielnia socjalna
Gołębiew Stary edukacja i wychowanie, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Ochotnicza Straż Pożarna w Gołębiewku Nowym
stowarzyszenie
Gołębiewek Nowy usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Gomulinie
stowarzyszenie
Gomulin usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Uczniowski Klub Sportowy "Gomulin"
stowarzyszenie
Gomulin kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Ochotnicza Straż Pożarna w Gomunicach
stowarzyszenie
Gomunice usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Fundacja "Dlaczego Nie"
fundacja
Gomunice usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Stowarzyszenie Pomocy "Przebudzenie"
stowarzyszenie
Gomunice usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Uczniowski Klub Sportowy "Kadet" przy Publicznym Gimnazjum w Gomunicach
stowarzyszenie
Gomunice kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Świętej Małgorzaty
stowarzyszenie
Góra Świętej Małgorzaty usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Stowarzyszenie Przyjaciół Góry Św. Małgorzaty
stowarzyszenie
GóraŚwiętejMałgorzaty rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Ochotnicza Straż Pożarna w Górce Pabianickiej
stowarzyszenie
Górka Pabianicka usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Towarzystwo im. Marii Konopnickiej Zarząd Terenowy
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Góry Mokre kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ochotnicza Straż Pożarna w Górach Mokrych
stowarzyszenie
GóryMokre usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzędowie
stowarzyszenie
Gorzędów usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzewie
stowarzyszenie
Gorzew usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzkowicach
stowarzyszenie
Gorzkowice usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Gminna Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzkowicach
stowarzyszenie
Gorzkowice usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności
Gminno-Uczniowski Klub Sportowy "Gorzkowice"
stowarzyszenie
Gorzkowice kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach-Goślubiu
stowarzyszenie
Goślub usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczanowie
stowarzyszenie
Goszczanów usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie
stowarzyszenie
Gozdów usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo

Strony