Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowość Branża
Fundacja Euro Eco
fundacja
Bełchatów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja Europa
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Fundacja Ewangelizacyjno-Medialna Największa Jest Miłość Imienia Ojca Józefa Kozłowskiego SJ
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Fundacja Filmowa im. Antoniego Bohdziewicza w Łodzi
fundacja
Łódź
Fundacja Filmowa Se-ma-for
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja FORM.ART
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja Future In Fashion
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia, edukacja i wychowanie
Fundacja GAJUSZ
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia
Fundacja Galeria Promocji
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Fundacja Genesis
fundacja
Zduńska Wola usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja Go-Now Dariusza Wadowskiego
fundacja
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Fundacja Hipoterapia "Mogę Więcej"
fundacja
Smardzewice ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja Hippocampus
fundacja
Łódź ochrona i promocja zdrowia, edukacja i wychowanie, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Fundacja II Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
Fundacja im. Brata Alberta - Zarząd Regionalny
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja im. dr Edwarda Otto
fundacja
Rawa Mazowiecka kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie
Fundacja im. Joanny Bednarczyk
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Fundacja Im. Leonarda Da Vinci
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, edukacja i wychowanie, nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
Fundacja im. Roberta Schweikerta
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia
Fundacja im. Tomasza Jakuba Michalskiego
fundacja
Łódź nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
Fundacja im. Wojskowej Akademii Medycznej
fundacja
Łódź ochrona i promocja zdrowia
Fundacja imienia Doktor Magdaleny Bartos
fundacja
Łódź nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja Imienia Henryka Jóźwiaka
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja imienia Władysława Stanisława Reymonta
fundacja
Lipce Reymontowskie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Fundacja In Search Of…
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami

Strony