Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowośćsortuj rosnąco Branża
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Inna Bajka
stowarzyszenie
Aleksandrów Łódzki usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego
stowarzyszenie
Aleksandrów Łódzki rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Sportowe "Sokół" Aleksandrów Łódzki
stowarzyszenie
Aleksandrów Łódzki kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki
stowarzyszenie
Aleksandrów Łódzki kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Uczniowski Klub Sportowy przy Miejskim Gimnazjum w Aleksandrowie Łódzkim
stowarzyszenie
Aleksandrów Łódzki kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
stowarzyszenie
Aleksandrów Łódzki kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksa
warsztat/zakład terapii zajęciowej
Aleksandrów Łódzki usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Dom Pomocy Społecznej)
warsztat/zakład terapii zajęciowej
Aleksandrów Łódzki usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrowie
stowarzyszenie
Aleksandrów usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Wiktoria"
spółdzielnia socjalna
Aleksandrów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Ochotnicza Straż Pożarna w Albertowie
stowarzyszenie
Albertów usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Łodzi
jednostka terenowa z osobowością prawną
edukacja i wychowanie, ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)
Polskie Stowarzyszenie Pływania Niemowląt
stowarzyszenie
edukacja i wychowanie, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Stowarzyszenie "Lotnisko dla Łodzi"
stowarzyszenie
rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
białe gawrony

Strony