Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwasortuj malejąco Miejscowość Branża
Wolborskie Towarzystwo Kultury i Turystyki
stowarzyszenie
Wolbórz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspólna sprawa. Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju szkoły i wsi
stowarzyszenie
Grabów działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, edukacja i wychowanie, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Zakład Aktywności Zawodowej (jednostka prowadząca: Caritas Archidiecezji Łódzkiej)
zakład aktywizacji zawodowej
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie
Zakładowy Klub Sportowy "Gatta"
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Zakładowy Ludowy Klub Sportowy "Woy - Bukowiec Opoczyński"
stowarzyszenie
Sobawiny kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Zduńskowolski Klub Karate Kyokushin
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Zduńskowolskie Stowarzyszenie Amazonka
stowarzyszenie
Zduńska Wola ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Zduńskowolskie Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej "Pomocna Dłoń"
stowarzyszenie
Zduńska Wola usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia
Zduńskowolskie Stowarzyszenie Oświatowe
stowarzyszenie
Wojsławice edukacja i wychowanie, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej
stowarzyszenie
Kutno kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku
stowarzyszenie
Zgierz edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Zgierski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
stowarzyszenie
Zgierz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Zgierskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
stowarzyszenie
Zgierz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ochrona i promocja zdrowia
Zgiersko-Łęczyckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
stowarzyszenie
Ozorków usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności
Zjednoczenie Pabianickie
stowarzyszenie
Pabianice kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Złoczewskie Towarzystwo Sportowe
stowarzyszenie
Złoczew kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Zorza. Stowarzyszenie integracji
stowarzyszenie
Poddębice
Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Sieradzu
jednostka terenowa z osobowością prawną
Sieradz ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)
Zrzeszenie Producentów i Hodowców Drobiu Środkowej Polski
stowarzyszenie
Brzeziny rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)
Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Głowno
stowarzyszenie
Głowno edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Związek Harcerstwa Polskiego - XV "Błękitny" Szczep Drużyn Środowiskowych w Radomsku
stowarzyszenie
Radomsko edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Komenda Hufca w Zgierzu
stowarzyszenie
Zgierz edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki
jednostka terenowa z osobowością prawną
Łódź edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Strony