Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwasortuj malejąco Miejscowość Branża
Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Bałuty)
warsztat/zakład terapii zajęciowej
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie)
warsztat/zakład terapii zajęciowej
Wieruszów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Bełchatowie)
warsztat/zakład terapii zajęciowej
Bełchatów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Urząd Miasta i Gminy Drzewica)
warsztat/zakład terapii zajęciowej
Drzewica edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Warsztaty Terapii Zajęciowej Nowa Zorza (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Nowa Zorza")
warsztat/zakład terapii zajęciowej
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Wiejskie Stowarzyszenie "Nasze Sprawy"
stowarzyszenie
Teodory rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Wielobranżowa Socjalna Spółdzielnia Pracy "Konsultant" w Łodzi
spółdzielnia socjalna
Łódź działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Dela"
spółdzielnia socjalna
Zgierz usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Eko-Start"
spółdzielnia socjalna
Bukowie Górne usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Omnibus" w Łodzi
spółdzielnia socjalna
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Piątka"
spółdzielnia socjalna
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Speed Service"
spółdzielnia socjalna
Łódź integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Wiktoria"
spółdzielnia socjalna
Aleksandrów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Wiosło dla Łodzi”
spółdzielnia socjalna
Łódź edukacja i wychowanie, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Ogniwo
spółdzielnia socjalna
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Wieloresortowa Spółdzielnia Socjalna z siedzibą spółdzielni i zarządu w Łodzi
spółdzielnia socjalna
Łódź integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Wieluńska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
fundacja
Wieluń rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia
Wieluńskie Towarzystwo Naukowe w Wieluniu
stowarzyszenie
Wieluń edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wieruszowski Klub Karate Kyokushin "Husaria"
stowarzyszenie
Wieruszów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach
jednostka terenowa z osobowością prawną
Skierniewice usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Mazowieckim
jednostka terenowa z osobowością prawną
Tomaszów Mazowiecki usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Łódzkiego
związek stowarzyszeń
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności
Wojewódzki Związek Brydża Sportowego w Łodzi
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ochrona i promocja zdrowia
Wojewódzki Związek Tenisowy w Łodzi
stowarzyszenie
Pabianice kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Wojewódzki Związek Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi Rok Założenia 1913
stowarzyszenie
Łódź ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia

Strony