Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowośćsortuj malejąco Branża
Klub Sportowy Emilianów
stowarzyszenie
Emilianów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie Hodowców Ptactwa Leśnego "Orzeł"
stowarzyszenie
Foluszczyki kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Ochotnicza Straż Pożarna w Franciszkowie
stowarzyszenie
Franciszków usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Gałkowie Dużym
stowarzyszenie
Gałków Duży usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Gałkówku Kolonii
stowarzyszenie
Gałkówek Kolonia usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Gapininie
stowarzyszenie
Gapinin-Kolonia usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Stowarzyszenie Wędkarskie "Rekin" w Grabowie
stowarzyszenie
Garbów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Ochotnicza Straż Pożarna w Gąsiorowie
stowarzyszenie
Gąsiorów usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Gęsinie
stowarzyszenie
Gęsina usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Fundacja Rozwoju Ruchu Pielgrzymkowego i Turystycznego w Gidlach
fundacja
Gidle rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury "Alfa"
stowarzyszenie
Gidle kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Katolickie Stowarzyszenie Wychowania w Trzeźwości Regionu Kutnowskiego przy Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu
stowarzyszenie
Głogowiec usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Klub Sportowy "Orzeł" w Głogowcu
stowarzyszenie
Głogowiec kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Ochotnicza Straż Pożarna w Głownie
stowarzyszenie
Głowno usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Fundacja "Swoboda"
fundacja
Głowno usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja na rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Kulturalnego Rejonu Głowna
fundacja
Głowno rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Głowieńskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży - Zabrzeźnia
stowarzyszenie
Głowno usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie
Klub Sportowy Stal - Głowno
stowarzyszenie
Głowno kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Polski Komitet Pomocy Społecznej
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Głowno usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Stowarzyszenie na rzecz Kobiet w Głownie
stowarzyszenie
Głowno ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Piaski Rudnickie w Gminie Głowno
stowarzyszenie
Głowno rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, edukacja i wychowanie
Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a"
stowarzyszenie
Głowno edukacja i wychowanie
Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Głowno
stowarzyszenie
Głowno edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Oddziału
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Głowno działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
OWOCNI SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
spółdzielnia socjalna
Głowno integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie

Strony