Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowość Branża
Fundacja Centrum Św. Ojca Pio
fundacja
Kalonka kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach
fundacja
Poddębice rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia
Fundacja Cztery Pory Roku Łodzi
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja Dekompresja
fundacja
Łódź rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia
Fundacja Divine Mercy
fundacja
Piotrków Trybunalski kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja Dla Dzieci "Wie Wiórka"
fundacja
Łódź edukacja i wychowanie
Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi "KRWINKA"
fundacja
Łódź ochrona i promocja zdrowia
Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
fundacja
Łódź nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
Fundacja Doktor.net
fundacja
Łódź ochrona i promocja zdrowia, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia
Fundacja Drobne Kroki
fundacja
Radomsko ochrona i promocja zdrowia, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Fundacja Dwór Wilkowice
fundacja
Wilkowice kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja Dzieciom Samotnych Matek
fundacja
Burzenin usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja Dziewczynka z Zapałkami
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia
Fundacja Edukacji Ekologicznej i Rozwoju
fundacja
Łódź edukacja i wychowanie, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Fundacja Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju Zielonych RP
fundacja
Łódź ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), ochrona i promocja zdrowia
Fundacja Edukacji i Rozwoju Green Island
fundacja
Łódź
Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, edukacja i wychowanie
Fundacja Edukacji Muzycznej "Pro Musica"
fundacja
Cielądz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie
Fundacja Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju "GAJA"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja Edukacji Wizualnej
fundacja
Łódź ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, edukacja i wychowanie
Fundacja Edukacyjna "Promyk"
fundacja
Łódź edukacja i wychowanie
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia
Fundacja Edukacyjna Robotyka.pl
fundacja
Łódź nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
Fundacja Ekologiczna "Zielona Szkoła"
fundacja
Łódź ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Fundacja Ekologiczna Miasto-Ogród Sokolniki
fundacja
Sokolniki-Las usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna

Strony