Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowość Branża
Amicus stowarzyszenie pomocy rodzinie
stowarzyszenie
Sieradz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Amnesty International - Grupa Łódzka
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Łódź ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)
Artdancemedia stowarzyszenie
stowarzyszenie
Łódź
ARTe eGO
fundacja
Łódź ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), ochrona i promocja zdrowia, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Atletyczny Klub Sportowy
stowarzyszenie
Piotrków Trybunalski kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Automobilklub Centrum
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Automobilklub Łódzki
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Automobilklub Piotrkowski
stowarzyszenie
Piotrków Trybunalski kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Automobilklub Skierniewicki
stowarzyszenie
Skierniewice kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Automobilklub Tomaszowski
stowarzyszenie
Tomaszów Mazowiecki kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Autonomiczne Koło Terenowe Nr 4 Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Łódź edukacja i wychowanie
Autotraper Off-Road Klub Polska
stowarzyszenie
Starowa Góra kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Bałuckie Stowarzyszenie Abstynentów "Rodzina"
stowarzyszenie
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny w Bełchatowie
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Bełchatowski Szkolny Związek Sportowy w Bełchatowie
stowarzyszenie
Bełchatów
Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot (B.C.P.B. Monar-Markot)
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Bełchatów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Bełchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Bełchatowie
stowarzyszenie
Bełchatów edukacja i wychowanie
Bełchatowskie Stowarzyszenie "Amazonki"
stowarzyszenie
Bełchatów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Bełchatowskie Stowarzyszenie Gospel
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Bełchatowskie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych "Gwarek"
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Bełchatowskie Stowarzyszenie Samorządowe "Plus"
stowarzyszenie
Bełchatów rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Bełchatowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt
stowarzyszenie
Bełchatów
Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe "As"
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby

Strony