Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwasortuj rosnąco Miejscowość Branża
Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Adaś"
stowarzyszenie
Żychlin rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, edukacja i wychowanie
Związek Wysiedlonych Ziemi Łódzkiej
stowarzyszenie
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego
stowarzyszenie
Bełchatów edukacja i wychowanie, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego
związek stowarzyszeń
Skierniewice ochrona i promocja zdrowia, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start"
stowarzyszenie
Skierniewice kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Związek Sportowy Karate Shotokan NSKF Polska
związek stowarzyszeń
Poddębice kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Związek Polskich Spadochroniarzy - XII Oddział w Łodzi
jednostka terenowa z osobowością prawną
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Łódzki
jednostka terenowa z osobowością prawną
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Związek Parafialnych Klubów Sportowych Województwa Łódzkiego
stowarzyszenie
Sieradz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Zarząd Oddziału Powiatowego w Łęczycy
stowarzyszenie
Łęczyca usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności
Związek Młodzieży Chrześcijańskiej - Polska YMCA
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Łódź edukacja i wychowanie, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Łodzi
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Łódź ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Zarząd Okręgowy
stowarzyszenie
Łódź działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Oddziału
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Głowno działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
stowarzyszenie
Aleksandrów Łódzki kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki
jednostka terenowa z osobowością prawną
Łódź edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Komenda Hufca w Zgierzu
stowarzyszenie
Zgierz edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Związek Harcerstwa Polskiego - XV "Błękitny" Szczep Drużyn Środowiskowych w Radomsku
stowarzyszenie
Radomsko edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Głowno
stowarzyszenie
Głowno edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Zrzeszenie Producentów i Hodowców Drobiu Środkowej Polski
stowarzyszenie
Brzeziny rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)
Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Sieradzu
jednostka terenowa z osobowością prawną
Sieradz ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)
Zorza. Stowarzyszenie integracji
stowarzyszenie
Poddębice
Złoczewskie Towarzystwo Sportowe
stowarzyszenie
Złoczew kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Zjednoczenie Pabianickie
stowarzyszenie
Pabianice kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Strony